Hội nghị học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2016, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Bí thư các Chi bộ trực thuộc, Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh; Trưởng, phó các đơn vị trong toàn Trường; và hơn 400 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Võ Văn Sen – Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Uỷ viên Ban Thường vụ ĐHQG-HCM, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.


 

Đồng chí Võ Văn Sen – Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Uỷ viên Ban Thường vụ ĐHQG-HCM, Bí thư Đảng ủy,

Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo chuyên đề.


Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Sen – Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Uỷ viên Ban Thường vụ ĐHQG-HCM, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: Hội nghị học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức; thống nhất ý chí, hành động trong Đảng và tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ mà trước hết là đội ngũ cán bộ trong toàn Trường ta. Đợt sinh hoạt chính trị này sẽ góp phần quan trọng trong việc tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Võ Văn Sen, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng; các nhiệm vụ, giải pháp “Những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 -2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là sự kết tinh của Văn kiện Đại hội, là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta; là kết quả trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI và các Hội nghị Trung ương khóa XI; thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.


 

Đồng chí Ngô Thị Phương Lan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo chuyên đề.

Cũng tại hội Nghị, đồng chí Ngô Thị Phương Lan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cũng đã trình bày về Dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ ĐHQG-HCM và Dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Trường về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Sau phần trình bày, Hội nghị đã tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến xây xựng Chương trình Hành động của Đảng uỷ Trường và của Đảng uỷ ĐHQG-HCM, sau đó từng Chi bộ tiếp tục tổ chức họp thảo luận và đóng góp ý kiến xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.Kết thúc hội nghị học tập, quán triệt, các đại biểu viết bài thu hoạch cá nhân, trong đó, tập trung vào những nội dung cơ bản, mới, mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ tổng quát, những chỉ tiêu, những định hướng và giải pháp của Đại hội XII từ đó gắn với thực tế của đơn vị làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII; chú trọng đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ quan, đơn vị.Có thể nói hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được quan tâm tổ chức chu đáo đảm bảo yêu cầu, mục đích đề ra.VĂN PHÒNG ĐẢNG UỶ

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.