01/11/2020
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 14/5/2013, Đảng bộ ĐHQG-HCM đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong hai năm thực hiện Chỉ thị 03 CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ĐHQG-HCM đều quan tâm, tích cực hưởng ứng và triển khai tổ chức thực hiện.

Việc triển khai các chủ trương, hoạt động đã tạo được sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh-sinh viên trong hệ thống ĐHQG-HCM.

Các cấp ủy Đảng đã lựa chọn nội dung hoạt động phù hợp, thiết thực trong từng đơn vị, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác của mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trong cán bộ trẻ và sinh viên.

Việc thực hiện “nêu gương”, nhất là đối với người đứng đầu, lãnh đạo, bước đầu đã tạo chuyển biến trong nhận thức của toàn Đảng bộ trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Việc phát hiện, giới thiệu và tổ chức biểu dương các điển hình tại cơ sở đã đem lại hiệu quả thiết thực, thu hút nhiều đoàn viên, hội viên tham gia làm theo lời Bác.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, PGS.TS Phan Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG-HCM biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được trong quá trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách và tư tưởng Hồ Chí Minh của các tập thể và cá nhân của Đảng bộ ĐHQG-HCM trong hai năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Hồ Chủ tịch: “Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều”, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM chủ trương phát động thi đua năm 2013 với chủ đề: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là các cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, gắn với thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4”.

Trong dịp này, Đảng bộ ĐHQG-HCM đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng và nhân điển hình 14 tập thể và 19 cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Đảng bộ ĐHQG-HCM dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đảng bộ ĐHQG-HCM tại Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

PGS.TS Phan Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG-HCM
phát biểu chỉ đạo tại Lễ sơ kết.

14 tập thể và 19 cá nhân tiêu biểu của ĐHQG-HCM 
được tuyên dương, khen thưởng và nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nguồn: website ĐHQG-HCM
Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.