I. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2025: gồm 15 đồng chí

 

1. Ban Thường vụ
- Đồng chí Lê Thị Ngọc Điệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư
- Đồng chí Ngô Thị Phương Lan - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư
- Đồng chí Phan Thanh Định - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư
- Đồng chí Lê Hoàng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ
- Đồng chí Lưu Văn Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT

 

2. Ban Chấp hành
- Đồng chí Lê Thị Ngọc Điệp
- Đồng chí Ngô Thị Phương Lan
- Đồng chí Phan Thanh Định
- Đồng chí Lê Hoàng Dũng
- Đồng chí Lưu Văn Quyết
- Đồng chí Phạm Thanh Duy
- Đồng chí Bùi Hải Đăng
- Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Khánh
- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Loan
- Đồng chí Hoàng Xuân Mạnh
- Đồng chí Trần Nam
- Đồng chí Bùi Hà Phương
- Đồng chí Trần Văn Thắng
- Đồng chí Ngô Thị Thu Trang
- Đồng chí Lê Quang Trường

 

II. CÁC CHI BỘ

1. Chi bộ Phòng Hành chính - Tổng hợp - Truyền thông và Quan hệ Doanh nghiệp
2. Chi bộ Phòng Tổ chức - Cán bộ
3. Chi bộ Kế hoạch - Tài chính và Quản trị - Thiết bị 
4. Chi bộ Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng - Thanh tra-Pháp chế-Sở hữu trí tuệ
5. Chi bộ Phòng Đào tạo 
6. Chi bộ Phòng Công tác sinh viên 
7. Chi bộ Phòng Sau đại học
8. Chi bộ Khoa Lịch sử
9. Chi bộ Khoa Triết học
10. Chi bộ Khoa Địa lý
11. Chi bộ Khoa Văn học
12. Chi bộ Khoa Báo chí và Truyền thông
13. Chi bộ Liên khoa Ngữ văn Anh - Pháp
14. Chi bộ Liên khoa Ngữ văn Nga - Ý - NV Tây Ban Nha
15. Chi bộ Liên khoa Ngữ văn Trung - Ngữ văn Đức
16. Chi bộ Việt Nam học & Trung tâm nghiên cứu Việt Nam - Đông Nam Á
17. Chi bộ Liên khoa Văn hoá học - Hàn Quốc học
18. Chi bộ Liên khoa Đông Phương học - Nhật Bản học
19. Chi bộ Khoa Nhân học
20. Chi bộ Khoa Xã hội học
21. Chi bộ Khoa Giáo dục - Thư viện Thông tin học
22. Chi bộ Khoa Đô thị học 
23. Chi bộ Khoa Công tác Xã hội
24. Chi bộ Khoa Tâm lý học
25. Chi bộ Thư viện
26. Chi bộ Cơ sở Thủ Đức
27. Chi bộ Trung tâm tin học
28. Chi bộ Khoa Quan hệ Quốc tế
29. Chi bộ Phòng Đối ngoại và Quản lý khoa học
30. Chi bộ Khoa Lưu trữ và Quản trị văn phòng
31. Chi bộ Khoa Du lịch
32. Chi bộ BM. Ngôn ngữ học
33. Chi bộ Sinh viên 1
34. Chi bộ Sinh viên 2
35. Chi bộ Sinh viên 3

36. Chi bộ sinh viên 4

37. Chi bộ Sinh viên 5

38. Chi bộ Sinh viên 6

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.