I. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2020: gồm 15 đồng chí
1. Ban Thường vụ
- Đồng chí Võ Văn Sen, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư
- Đồng chí Lê Hữu Phước, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư
- Đồng chí Ngô Thị Phương Lan, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư
- Đồng chí Lê Giang, Ủy viên Ban Thường vụ
- Đồng chí Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ
2. Ban Chấp hành
- Đồng chí Lê Hoàng Dũng
- Đồng chí Bùi Hải Đăng
- Đồng chí Lê Thị Ngọc Điệp
- Đồng chí Phan Thanh Định
- Đồng chí Lê Giang
- Đồng chí Hoàng Hà
- Đồng chí Phạm Tấn Hạ
- Đồng chí Nguyễn Thu Hương
- Đồng chí Ngô Thị Phương Lan
- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Loan
- Đồng chí Trần Cao Bội Ngọc
- Đồng chí Lê Hữu Phước
- Đồng chí Võ Văn Sen
- Đồng chí Nguyễn Ngọc Thơ
- Đồng chí Nguyễn Tất Toàn


II. CÁC CHI BỘ
1. Chi bộ Tổ chức - Hành chính
2. Chi bộ Kế hoạch -Tài chính & Quản trị -Thiết bị 
3. Chi bộ Khảo thí, Đảm bảo Chất lượng và Thanh tra Giáo dục
4. Chi bộ Phòng Đào tạo 
5. Chi bộ Phòng Công tác sinh viên 
6. Chi bộ Phòng Sau đại học
7. Chi bộ Khoa Lịch sử
8. Chi bộ Khoa Triết học
9. Chi bộ Khoa Địa lý
10. Chi bộ Khoa Văn học và Ngôn ngữ
11. Chi bộ Khoa Báo chí và Truyền thông
12. Chi bộ Khoa Ngữ văn Anh - Pháp
13. Chi bộ Khoa Ngữ văn Nga - Ý - NV Tây Ban Nha
14.Chi bộ Khoa Ngữ văn Trung - Ngữ văn Đức
15. Chi bộ Việt Nam học & Trung tâm nghiên cứu VN-ĐNÁ 
16. Chi bộ Khoa Văn hoá học
17. Chi bộ Khoa Đông Phương học - Nhật Bản học
18. Chi bộ Khoa Nhân học
19. Chi bộ Khoa Xã hội học
20. Chi bộ Khoa Giáo dục - Thư viện Thông tin học
21. Chi bộ Khoa Đô thị học 
22. Chi bộ Khoa Công tác Xã hội - Quan hệ Quốc tế
23. Chi bộ Bộ môn Tâm lý học
24. Chi bộ Thư viện trường - Bộ môn Giáo dục Thể chất
25. Chi bộ cơ sở Linh Trung
26. Chi bộ Trung tâm tin học
27. Chi bộ khoa Tâm lý học
28. Chi bộ khoa Quan hệ quốc tế
29. Chi bộ Quản lý khoa học
30. Chi bộ BM. Lưu trữ học và Quản trị văn phòng
31. Chi bộ BM. Du lịch
32. Chi bộ sinh viên 1
33. Chi bộ sinh viên 2
34. Chi bộ sinh viên 3
35. Chi bộ sinh viên 4
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.